โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด

182 ม.1  ถนนอัครวิถี ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

โทรศัพท์ / โทรสาร  0-7552-8041

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.