บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ให้กับนักเรียนในอำเภอขนอม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี