23 มิ.ย. 58  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบันทึกความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนมาตรฐานสากล(ประถมศึกษา) สพป.นศ.4 ณ โรงเรียนท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด  โรงเรียนท่าศาลา  โรงเรียนวัดขรัวช่วย  โรงเรียนวัดปทุมทายการาม โรงเรียนวัดใหม่