9 ก.ค. 58  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย  รร.ชุมชนบ้านบางโหนด ได้ไปร่วมงาน "ชาวขนอมร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ กับกิ่งกาชาดอำเภอขนอม" ณ ศาลาประชาคมอำเภอขนอม ซึ่งเป็นงานเลี้ยงเพื่อรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งนักเรียนก็ได้บรรเลงได้อย่างไพเราะสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก