กองลูกเสือ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยการเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่รอบสนามกีฬา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ