สพป.นศ.จัดโครงการเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารครู ที่มีผลสัมฤทธิ์ NT และ Onet สูงเกินกว่าร้อยละ 50 มีการมอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชน โดย นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นศ.4 ในงานนี้   ผอ.วัฒนะ เผือกเนียม รับโล่เกียรติยศ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าร้อยละ 50 และมีคณะครูได้รับเกียรติในครั้งนี้ จำนวน 11 ท่านได้แก่ รอง.ผอ.อรรวรรณ อนุจันทร์  ครูจุรี สิทธิไชย  ครูเดือนนภา คงเพชรา  ครูชายณรงค์ เจริญพานิช  ครูฉวีวรรณ เจริญพานิช  ครูประเจิด เพชรสง  ครูทิพวรรณ ผิวแดง ครูเสนีย์ ศรีมณี ครูศุภโชค รอดทับ  ครูจตุพร ใจรังษี และ ครูสุภาวดี อ่อนแก้ว ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ประชาสัมพันธ์ 7

26-04-2560 Hits:298 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประชาสัมพันธ์ 7

Read more

ประชาสัมพันธ์ 6

26-04-2560 Hits:289 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประชาสัมพันธ์ 6

Read more

ประชาสัมพันธ์ 5

26-04-2560 Hits:262 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประชาสัมพันธ์ 5

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ปตท. มอบหนังสือห้องสมุด

28-08-2558 Hits:409 กิจกรรม Super User - avatar Super User

ปตท. มอบหนังสือห้องสมุด

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558   บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้มอบหนังสือห้องสมุด มูลค่า 20000 บาท เป็นการมอบโอกาสที่ดีในการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีหนังสือดีๆ ได้อ่านเพื่อสร้างภูมิความรู้  ซึ่งผู้อำนวยการวัฒนะ เผือกเนียม ได้เป็นตัวแทนรับมอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอขอบคุณ บ.ปตท. จำกัด(มหาชน) มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ 

Read more

กิจกรรมวันแม่

19-08-2558 Hits:427 กิจกรรม Super User - avatar Super User

ผลการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   ประจำปี พ.ศ. 2558                                                  ...

Read more

รับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

19-08-2558 Hits:406 กิจกรรม Super User - avatar Super User

รับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

13 ส.ค. 58  คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายใน จาก สพป.นศ.4  ประกอบด้วย นายสมมาตร ทองร่วง  รอง.ผอ.สพป.นศ. 4   นายนพพร ศรีเทพ ผู้อำนวยการ รร.วัดเขาวันครู(2501)และ น.ส.นัยนา ทองเสภี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหลง ได้เข้าประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ด้วยบรรยากาศ การประเมินแบบกัลยาณมิตร ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้การแนะนำเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป

Read more

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน