12 ส.ค. 58  คณะครู รร.ชุมชนบ้านบางโหนด ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาประชาคมอำเภอขนอม และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรในเวลา 18.00 น.