เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558   บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้มอบหนังสือห้องสมุด มูลค่า 20000 บาท เป็นการมอบโอกาสที่ดีในการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีหนังสือดีๆ ได้อ่านเพื่อสร้างภูมิความรู้  ซึ่งผู้อำนวยการวัฒนะ เผือกเนียม ได้เป็นตัวแทนรับมอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอขอบคุณ บ.ปตท. จำกัด(มหาชน) มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ